Από εσάς θέλουμε:

ΙΧ  με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 1. ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ)
 2.  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ/ΩΝ
 4. ΕξουσιοδότησηΥπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.

ΙΧ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στην ΕΦΟΡΙΑ

 1. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ από ΕΦΟΡΙΑ
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ της Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς να γράφει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ KATOXOY/ΩΝ
 4. ΕξουσιοδότησηΥπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.

ΦΙΧ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 1. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Τις πινακίδες του οχήματος.
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ).
 4. Αντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 5. ΕξουσιοδότησηΥπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.

ΦΙΧ  από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 2. Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας.
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ).
 4. Αντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος.
 5. ΕξουσιοδότησηΥπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.