Από εσάς θέλουμε:

ΙΧ  με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 1. ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ)
 2.  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ/ΩΝ

ΙΧ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στην ΕΦΟΡΙΑ

 1. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ από ΕΦΟΡΙΑ
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ της Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς να γράφει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ KATOXOY/ΩΝ

 

ΦΙΧ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 1. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 2. Τις πινακίδες του οχήματος.
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ).
 4. Αντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος.

ΦΙΧ  από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 2. Φωτοτυπία Άδειας Κυκλοφορίας.
 3. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ).
 4. Αντίγραφο ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος.